تلفن مستقیم
88272631
   فاطمی غربی - بعد از خیابان سین دخت - پلاک 307 - واحد 1
شرکت مهندسي فرا ارتباط به پويان شرکت مهندسی نرم افزاری  فـرا ارتبـاط به پویـان
محصولات برتر
مراحل انجام کار
پشتیبانی و آموزش

به وب سایت شرکت مهندسی فرا ارتباط به پویان خوش آمدید

شرکت فرا ارتباط به پویان در سال 1384 با هدف طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری در تهران تاسیس گردیده است.
این مجموعه از سابقه و تخصص چندین ساله اعضاء خود در زمینه طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری برخوردار می باشد.

عمده تخصص شرکت ، با توجه به نمونه کارهای منحصر ، طراحی و توسعه سیستم های مبتنی بر وب ، سیستم های پرتال می باشد.
نمونه سیستم های ارائه شده برای سازمان ها و موسسات دولتی ، خود مبین این ادعا است.

گالری نمونه وب سایت های طراحی شده

تمام مواردفروشگاهپرتال سازمانيشخصيآموزشيشرکت و موسسه