مالتی مدیا

صفحه اصلی/خدمات/مالتی مدیا

شرکت مهندسی فرا ارتباط به پویان ، انواع مالتی مدیاهای معرفی سازمان / شرکت ، آموزشی و تعاملی را تولید کرده است .
1-مالتی مدیا معرفی آسانسور فوجی
2-مالتی مدیا معرفی شرکت ثمین پویا
3-مالتی مدیا معرفی شرکت فرا پیام
4-مالتی مدیا گزارش مجمع سازمان ملی زمین و مسکن
5-مالتی مدیا معرفی سازمان نوسازی شهرداری تهران
6-مالتی مدیا معرفی شرکت تاسیسات دریایی
7-مالتی مدیا آموزشی ادبیات دوره ابتدائی
8-آموزش دوره کامل وب
9-مالتی مدیا تعاملی آزمایشگاه فیزیک
FEBO Co.

شرکت مهندسی فرا ارتباط به پویان به شماره ثبت 260518 در سال 1384 با شناسه ملی 10103005877 در تهران با مسئولیت محدود ثبت شده است

© Fara Ertebat Behpouyan Company.