محصولات

صفحه اصلی/محصولات/سیستم وصول مطالبات معوق تحت وب

سيستم وصول مطالبات معوق

سیستم وصول مطالبات معوق تحت وب

امکان مکانیزه کردن وصول مطالبات معوق را برای شرکت های فعال در این زمینه فراهم می آورد.

  • مشخصات

شرکت مهندسی فرا ارتباط به پویان به شماره ثبت 260518 اقدام به تولید ، سامانه تحت وب ، وصول مطالبات معوق نموده است.  این سامانه تحت وب ، وصول مطالبات معوق ، فرآیند کاری وصول مطالبات را مکانیزه می کند . مدیر سامانه می تواند ، تمام فعالیت های کارشناسان ، کارفرمایان را بصورت Online مشاهده و مدیریت نماید. این سامانه به کارشناسان امکان ثبت کلیه اطلاعات مرتبط به پرونده های معوق ، پی گیری پرونده ها  و ایجاد فرآیند زمانبندی کنترل پروژه را می دهد.

امکانات سامانه به اختصار آورده شده است :
1-1- تعریف کارشناسان و ایجاد شناسه ورودی برای دسترسی به کارتابل اختصاصی کارشناس
1-2- تعریف کارفرما های طرف قرار داد و ایجاد شناسه برای دسترسی به کارتابل اختصاصی کارفرما
1-3- تعریف پروژه های مختلف منعقد شده با کارفرما ها
1-4- تعریف شعب معرفی شده هر کارفرما 
1-5- تعریف فعالیت های پیش فرضی که کارشناس یا کارفرما در طی فرآیند کنترل پروژه باید انجام دهد
1-6- تعریف انواع پی گیری پیش فرض
1-7- تعریف انواع شرح حساب مالی پیش فرض
1-8- امکان ایجاد فرم توسط ابزار فرم ساز
1-9- تعریف فرم های پیش فرض هر فعالیت از پروژه
1-10- تعریف پی گیری های پیش فرض هر فعالیت از پروژه
1-11- تعریف کارهای پیش فرض هر فعالیت از پروژه
1-12- امکان افتتاح پرونده از پنل مدیریتی و ارجاع آن به کارتابل کارشناس
1-13- امکان تعریف ضامنین هر پرونده به همراه درج مدارک 
1-14- امکان تعریف وثیقه های هر پرونده 
1-15- امکان درج داده های مالی پرونده ، درج فیش های پرداختی و واریزی های نقدی ( با افتتاح پرونده میزان بدهی پرونده بصورت خودکار به عنوان بدهکار در داده های مالی ثبت می شود )
1-16- امکان ثبت چک های مدیون بابت هر پرونده 


1-17- امکان ارجاع پرونده به کارشناسان 
1-18- انتقال پرونده به کارشناس 
1-19- تعریف انواع وضعیت های موجود ( اگر نوع وضعیت آرشیوی باشد وقتی پرونده به وضعیت نوع آرشیوی برسد بصورت خودکار از کارتابل کارشناس حذف می شود )
1-20- تعیین وضعیت ( هر پرونده می تواند در توالی مختلف تغییر وضعیت دهد )
1-21- ایجاد زمانبندی فعالیت ها 
1-22- ایجاد زمانبندی پی گیری های فعالیت ها 
1-23- تعریف کاربر مدیریتی 

2- امکانات پنل کارشناس

2-1- کارتابل جاری :  اگر فعالیت های زمانبندی شده ، پرونده های کارشناس در تاریخ جاری باشد ، فعالیت هائی که کارشناس برای هر پرونده در روز جاری باید انجام دهد در بخش کارتابل جاری ، نمایش داده می شود .
2-2- کارتابل پی گیری ها :  تمام پی گیری های زمانبندی شده پرونده های کارشناس که تاریخ پی گیری آن ، تاریخ جاری باشد در کارتابل پی گیری برای کارشناس نمایش داده می شود . 
2-3- کارتابل لیست کارها :  اگر فعالیت های پرونده در تاریخ جاری باشد ، کارهائی که باید برای هر فعالیت از پرونده انجام شود ، در کارتابل لیست کارهای فعالیت نمایش داده می شود .
2-4- کارتابل چک هائی سر رسید : کلیه چک های مرتبط به پروندهای مدیون ، که در سامانه توسط کارشناس ثبت شده است و هنوز وصول نشده و تاریخ سر رسید آن در تاریخ جاری است ، 
2-5- کارتابل فرم ها : هر فعالیتی از پرونده مدیون که به تاریخ جاری رسیده باشد در صورت وجود فرم ، فرمی که کارشناس باشد آنرا تکمیل کند در این کارتابل  نمایش داده می شود.
2-6- کارتابل پرونده ها :  تمام پرونده هائی که از طرف مدیریت سامانه وصول مطالبات به کارشناس ارجاع داده شده باشد در کارتابل پرونده ها برای کارشناس قابل مشاهده است . پرونده تا زمانیکه وضعیت آن از نوع آرشیوی باشد ، در کارتابل پرونده ها نمایش داده می شود . 
2-7- مشاهده مشخصات کامل هر پرونده : کارشناس در کارتابل پرونده ها می تواند ، در بخش مشاهده پرونده ، جزئیات کامل پرونده را مشاهده و آنرا در صورت نیاز چاپ نماید .
2-8- امکان تولید اخطاریه : در این سامانه در بخش مشخصات کامل پرونده ، کارشناس می تواند اقدام به صدور اخطاریه به مدیون یا به هریک از ضامنین نماید و اخطاریه های تولید شده را چاپ و ارسال نماید . با صدور هر اخطاریه یک پی گیری در کارتابل پی گیری ها برای کارشناس تولید می شود.

FEBO Co.

شرکت مهندسی فرا ارتباط به پویان به شماره ثبت 260518 در سال 1384 با شناسه ملی 10103005877 در تهران با مسئولیت محدود ثبت شده است

© Fara Ertebat Behpouyan Company.